Over Ons

Setar biedt algemeen christelijke hulpverlening en maakt gebruik van verschillende stromingen in haar begeleiding van cliënten. Te gebruiken werkvormen zijn: gesprekken, EMDR, beeldcommunicatie, creatieve en lichaamgerichte therapie. Bijbelse principes zijn het fundament. Ook personen die niet bekend zijn met christelijke uitgangspunten zijn bij Setar welkom.

Setar is volgens het Bijbelboek Esther één van de vertrouwde raadsheren van de koning. Vanuit het Hebreeuws wordt Setar ook vertaald naar “ster” wat schittering betekent. Ook wordt er de betekenis gegeven van “hij die tevoorschijn komt”.

Wilt u de schittering terug in uw leven, wilt u tevoorschijn komen in wie u werkelijk bent? Setar wil u ondersteunen om de weg hierin te vinden.

U bent het die het gaat doen en tijdens die reis mag u rekenen op een deskundige, respectvolle ondersteuning!

Informatie over Tarieven & VergoedingAccreditaties

Onze missie

Wij willen mensen ondersteunen hun ware ik te ontwikkelen en/of terug te vinden waardoor ze in hun kracht komen en meer gaan schitteren.

Ons Team

Wij werken met een team van verschillende deskundigen (orthopedagogen, kindertherapeuten, psychomotorisch therapeut, relatietherapeuten en psychosociaal therapeuten). Daardoor kunnen we goed kijken welke persoon het beste bij u past en wordt de kans op succes van de behandeling vergroot.

Klik op de foto om meer informatie te zien

Oprichter, Psychosociaal Therapeut

Ruud van Hal

Physociaal Therapeut

Martin Landegge

Tanja Satijn
Psychosociaal Therapeut

Tanja Satijn

Psychosociaal Therapeut

Marleen Dijkstra

Psychosociaal Therapeut

Rachel van Huizen

Psychosociaal Therapeut

Roelie Bosma

Psychosociaal therapeut

Judith Teeuwen

Kindertherapeut

Willemien Mooibroek

Ellen Hendriks
Psychosociaal Therapeut

Ellen Hendriks

Orthopedagoog/kindertherapeut

Marjolein Fictorie

Psychomotorisch therapeut

Olfert Molenhuis

Psychosociaal Therapeut

Bart Strijk

Oprichter, Psychosociaal Therapeut

Ruud van Hal

Ik ben Ruud van Hal, geboren in 1961 en ben sinds mijn 17e jaar werkzaam in de gezondheidzorg. Ik heb diverse management en coaching opleidingen gevolgd van mbo, hbo tot masteropleiding. Ik heb de opleiding tot Psycho Sociaal Therapeut bij Bureau De Roos in Epe afgerond en ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidzorg en RBCZ. Ik heb een opleiding relatietherapie gevolgd bij Phoenix en Bureau De Roos. Ik ben eigenaar van Setar, werk daar als psychosociaal therapeut en relatietherapeut. Ben tevens als docent werkzaam aan de opleiding voor therapeuten.

Ik ben getrouwd en heb vier kinderen en kleinkinderen. In mijn eigen leven heb ik ook moeten ontdekken dat ik zonder het me bewust te zijn, mijn oorspronkelijke persoonlijkheid weggestopt had en me sterk aangepast om te overleven. Ik wil al vanaf mijn 25e jaar graag andere mensen die vastlopen met zichzelf helpen om hun ware identiteit te vinden. Omdat ik pas op latere leeftijd hierbij hulp heb gezocht voor mezelf heeft het ook lang geduurd voordat ik deze opleiding ben gaan volgen. Ik gun het anderen om hier eerder werk van te maken zodat u tevoorschijn mag komen in wie u werkelijk bent!

Physociaal Therapeut

Martin Landegge

Mijn naam is Martin Landegge geboren in 1972 en ben sinds mijn 20ste werkzaam in de gezondheidszorg in een functie HBO niveau. Dit in de sector SGLVB(sterk gedragsgestoord met licht verstandelijke beperking) met allerlei aanverwante problematieken zoals psychiatrische, verslaving e.d. Tevens heb ik diverse HBO opleidingen gedaan en ben ik ook casemanager. Ik heb de opleiding Psychosociaal Therapeut, Kindertherapeut en Relatietherapeut afgerond bij Bureau De Roos in Epe. Hierbij ook de PSBK opleiding(afgerond in 2016) en ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen zoals de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en de RBCZ. Ik een vriendin die ook dezelfde opleidingen gedaan heeft bij Bureau de Roos op het moment dat ik de opleidingen ook deed.

“Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft maar vraag je af waardoor je hart tot leven komt en ga dat doen. Want wat de wereld nodig heeft zijn mensen die tot leven zijn gekomen”. Een citaat die ik ooit las in een boek genaamd “De ongetemde man” van John Eldredge. En dat is waar ik voor sta en mensen daarbij wil helpen, mee onderweg wil zijn om hun hart, wie ze zijn, terug te mogen vinden. Al vanaf jongs af aan is dat mijn passie en waar ik wil voor strijden!

Psychosociaal Therapeut

Tanja Satijn

Ik ben Tanja Satijn, ik ben geboren in 1966. Ik ben getrouwd en samen hebben we twee getrouwde kinderen en vijf kleinkinderen. Sinds 2016 ben ik werkzaak als kindertherapeut bij Setar maar daarvoor heb ik ruim 18 jaar als leerkracht in het onderwijs gewerkt. Naast leerkracht ben ik intern begeleider geweest en onderbouwcoördinator. Toen ontdekte ik dat mijn hart uitging naar de kinderen die extra aandacht nodig hadden. Ik volgde daarom de opleiding kindertherapie bij Bureau De Roos en als kindertherapeut kreeg ik de mogelijkheid om die zorg aan kinderen te geven.

Het verlangen om met volwassenen te willen werken begon bij mijn eigen proces, ik zocht jaren geleden hulp. Ik merkte dat die hulp me ruimte gaf om nieuwe keuzes te maken, los te komen van gewoonten die me in de weg stonden om mezelf te zijn. Het heeft mij zoveel moois gebracht in mijn eigen leven maar ook in relatie met anderen.
Als psychosociaal therapeut wil ik graag mensen helpen om inzicht te krijgen zodat zij nieuwe keuzes kunnen maken en zij werkelijk kunt gaan leven vanuit liefde voor jezelf en in relatie met anderen. Ik ben afgestudeerd als psychosociaal therapeut bij De Roosopleidingen en het is mijn verlangen om mensen te helpen om een nieuwe weg in te slaan.

Psychosociaal Therapeut

Marleen Dijkstra

Ik ben Marleen Dijkstra, geboren in 1975. Ik ben getrouwd met Erik en samen hebben we vier kinderen. Ik ben jarenlang met veel plezier fulltime moeder geweest. Vanaf 2007 heb ik mijn werk als leraar basisonderwijs weer opgepakt. Ook in het voortgezet onderwijs heb ik verschillende functies gehad. Gaandeweg merkte ik dat ik het fijn vond om mijn gaven en talenten in te zetten in de meer persoonlijke gesprekken met de mensen om mij heen. De wens ontstond om me hier volledig voor te kunnen inzetten.

Om handen en voeten te geven aan dit verlangen, heb ik de vierjarige opleiding tot Psychosociaal Therapeut gevolgd bij De Roos Opleidingen. Een inspirerende, gedegen opleiding die me heeft geholpen te ontdekken hoe ik met betrokkenheid en deskundigheid anderen tegemoet mag treden.
Het is mijn verlangen om vanuit die verbinding jou te helpen te ontdekken wie je bent, wat je beweegt en waar je naar toe wilt. Te onderzoeken wat er misschien is mis gegaan. En waarbij geen probleem te erg, te raar, te moeilijk of te vaag is. Hierbij zijn mijn eigen ervaringen een meerwaarde.
Ik weet mij als christen geborgen in Gods liefde, van waaruit ik mag leven en werken. Vanuit deze Bron wil ik ook jou helpen weer te gaan leven, in plaats van overleven. Maar ook als je een andere (geloofs-) overtuiging hebt, ben je bij mij van harte welkom.

Psychosociaal Therapeut

Rachel van Huizen

Mijn naam is Rachel van Huizen en ik ben geboren in 1965. Opgegroeid in Zeeland en sinds augustus 2000 woon ik in Hoogeveen. Ik ben getrouwd en samen hebben we zeven kinderen mogen ontvangen. Op dit moment van schrijven is ons gezin uitgebreid met vier schoonkinderen en 3 kleinkinderen.
Nadat mijn ouders gescheiden zijn in mijn tienertijd, heb ik vier jaar in Zwitserland gewoond en gewerkt in de horeca. Vervolgens heb ik de opleiding ziekenverzorging gedaan en met veel plezier jaren in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt. Daarnaast hebben wij als gezin veel geïnvesteerd in anderen op het gebied van huwelijk en gezin op vrijwillige basis. Betrokkenheid bij de ander en aan hun geluk bijdragen is een proces in mijn leven waar ik blij van word. Door de opleiding tot psychosociaal therapeut te volgen in de afgelopen jaren, heb ik mij verder ontwikkeld en bekwaamd om mijn verlangen tot zegen te zijn voor de ander vorm te geven.

Met mijn kennis en levenservaring wil ik je een rustpunt bieden en een luisterend oor tijdens de reis door je leven. Daarin wil ik oog hebben voor de context waarin je leeft, en behulpzaam zijn in hoe jij wil gaan werken aan herstel van vertrouwen, verlies, teleurstelling en verwerking van pijn, naar groei en ontwikkeling van je mogelijkheden. Er is een belofte dat als je op zoek gaat, je zult vinden. Ik wil tijdens die reis graag een stukje met jou oplopen en ik zie het als een kostbaar geschenk, als je mij dat vertrouwen wil geven.

Psychosociaal Therapeut

Roelie Bosma

Ik ben Roelie Bosma, geboren in 1967. Samen met mijn man woon ik in Smilde. We hebben drie kinderen en er zijn drie kleinkinderen op komst. Ik geniet van het contact met mensen en word erdoor geboeid. Verder houd ik van kleur en uitdaging. Ruim twintig jaar heb ik voor een zorgverzekering gewerkt. In die tijd kwam ik in onze gemeente in aanraking met een pastoraal herstelprogramma. Samen met anderen heb ik dit opgezet en geleid. Ik raakte gefascineerd door de menselijke geest en de principes, die God in Zijn schepping heeft gelegd. Er ontstond een verlangen om hier meer van te weten te komen. De opleiding tot psychosociaal therapeut op joods-christelijke grondslag bij De Roos Opleidingen sloot op dit verlangen aan. Tijdens deze opleiding heb ik meer geleerd dan ik had durven hopen.

Ik geloof dat God onze geneesheer is en dat Hij helende principes in de schepping heeft gelegd, waar de gelovige én de niet gelovige gebruik van mogen maken. Het is daarom voor mijn ondersteuning niet noodzakelijk dat je gelooft. Mijn overtuiging is dat zinvolle relaties, inzicht in het eigen gedachten- en communicatiepatroon, verbinding met je eigen binnenste en het opdoen van nieuwe ervaringen heling kan geven. Daarbij werk ik met verschillende methodes, waaronder de ervaringsgerichte methode. Zodat een stresssysteem, wat onder spanning staat, meer tot rust kan komen.

Ik sta je graag bij om weer voluit te gaan leven en te bloeien. Dit betekent dat je de wonden en pijnpunten, die je in je leven opgedaan hebt, een plekje mag geven. Je mag de weg naar je hart weer terug vinden; leven vanuit je verlangens en talenten en deze vorm gaan geven. Hierdoor kun je het stuur van je eigen leven, op de gebieden waar je dat kwijt geraakt bent, weer in handen nemen. Wees welkom!

Psychosociaal therapeut

Judith Teeuwen

Mijn naam is Judith Teeuwen. Ik ben geboren in 1972 in Rotterdam. Toen ik elf maanden was emigreerden mijn ouders naar het buitenland, waar ik tot mijn 18de heb gewoond. Vervolgens heb ik een jaar in Engeland gestudeerd en daarna werd ik in Nederland verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. De ervaring van het wonen en leven in verschillende culturen heeft mij erg gevormd en in mijn werk spelen begrippen als ‘onderweg zijn’ en ‘thuiskomen’ op verschillende manieren een belangrijke rol. Mijn verlangen om er te zijn voor anderen kreeg een nieuwe richting toen ik in 2012 de opleiding tot psychosociaal therapeut ben gaan volgen bij De Roos in Epe. In 2015 haalde ik mijn diploma en in 2016 heb ik me aangesloten bij de praktijk van collega Ruud van Hal in Assen. Ik ben getrouwd; mijn man en ik hebben samen vier kinderen.

Mijn kijk op therapie hangt nauw samen met de overtuiging dat ieder mens ertoe doet. De therapie is een hulpmiddel dat nieuwe perspectieven opent op wie je zelf mag zijn, ook in relatie tot de ander. Mijn rol is dat ik daarbij langszij kom, luister, je help om dingen inzichtelijk te maken en gereedschappen aanreik om verder te kunnen!

Kindertherapeut

Willemien Mooibroek

Hallo, mijn naam is Willemien. Ik ben getrouwd en moeder van 3 nu volwassen zonen. Ik heb, jaren geleden, de opleiding maatschappelijk werk afgerond, daarna heb ik op veel verschillende manieren met kinderen gewerkt. Ik heb de opleiding kindertherapie afgerond en 7 modules van de master speltherapie gevolgd. Ik werk met veel voldoening als kinder- en jeugdtherapeut en ouder begeleidster.

Ik hou ervan kinderen en hun ouders in hun kracht te zetten. Samen met ouders onderzoeken we nieuwe mogelijkheden en oplossingen.  Soms gaat dit over verwerken van moeilijke situaties of relaties, soms door oorzaken achter gedrag te achterhalen, over anders met problemen omgaan, deze op te lossen, of te accepteren wat niet opgelost kan worden en verlies een plek geven.
Mijn geloof is voor mij een grote steun. Hierdoor geloof ik dat mensen en kinderen mogelijkheden hebben: om in balans te komen en hersteld te worden. Voor mij een motivatie om kinderen tevoorschijn en tot hun recht te laten komen en de mogelijkheid om hen lief te hebben.

Ik zie er naar uit om samen met dit kind en de ouders aan de slag te gaan, zodat zij met meer plezier, liefde en vrijheid met zichzelf en elkaar om kunnen gaan.

Psychosociaal Therapeut

Ellen Hendriks

Ik heb een warm hart voor de mensen van nu. Voor jou, met een druk programma te midden van de veeleisende maatschappij. Schouders die zo veel te dragen hebben en veel ballen in de lucht te houden hebben. 
Een hulpvraag kan heel divers zijn. Het leven van alledag kan veeleisend zijn. Je kunt butsen en deuken oplopen door datgene wat er in jouw leven plaatsvindt, of hebt vragen over het omgaan met allerlei zaken.
Je mag je bewust worden jezelf en de keuzes die je maakt, zodat je kunt kiezen om jouw leven in te richten op een manier die gezond voor je is op alle vlakken van jouw leven. Ik wil je ondersteunen in het herstellen van dat waar je tegenaan loopt, ontstaan door verschillende situaties in het dagelijkse leven, en zo te ontdekken wat jou hierin belemmert, wat jouw valkuilen zijn, je triggers. Maar ook wat jouw kwaliteiten zijn, hoe je deze kunt inzetten, zodat je kunt veranderen in gevoel, gedachten en gedrag, en wat dit betekent voor jouw geest, ziel, lichaam en relaties. Dat waar je tegenaan loopt in je leven, waar je niet alleen uit komt, en waar je coaching of therapie voor wilt. Ik wil je graag begeleiden in jouw zoektocht, je nieuw perspectief leren ontdekken.
Tijdens de sessies ga je op ontdekkingstocht naar jezelf, naar wat je drijft en motiveert, tijdens je studie, op je werk, thuis of in de kerk. In relatie met anderen en met jezelf. Daarvoor maak ik een traject voor jou op maat.

Welke registratie heb ik en van welke beroepsvereniging ben ik lid?
Ik werk zorgvuldig vanuit kwaliteitscriteria die voldoen aan de principes en richtlijnen die zijn vastgesteld door de wetgever, vak gerelateerde beroepsverenigingen en koepelorganisaties. Ik ben geregistreerd lid bij de NFG, en bij de RBCZ, hanteer daarbij de uitgangspunten van de Internationale Ethische Code voor coaches, mentoren & supervisors.

Wie ben ik en wat heb ik gedaan?
Ik ben geboren in 1962, getrouwd, moeder en trotse oma.
Na een carrière in de verpleging en het verpleegkunde onderwijs ben ik in 2019 gestart met mijn praktijk als integratief coach en therapeut. Ik heb mijn opleiding tot Integratief Therapeut gevolgd bij Groundwork. Naast dit diploma ben ik in het bezit van het diploma van de docentenopleiding verpleegkunde, een Master of Education for health professionals, Certificaat Coaching en het diploma Psychosociale Basiskennis Pro.
Mijn basis ligt in mijn Christelijk geloof in God, binnen de praktijk is uiteraard ook ruimte voor jou die niet (meer) gelooft.

Orthopedagoog/kindertherapeut

Marjolein Fictorie

Mijn naam is Marjolein Fictorie. Ik ben in 1979 geboren in Assen. Na mijn studie orthopedagogiek in Nijmegen heb ik gewerkt in het begeleiden van leerlingen op scholen. In 2010 is ons gezin naar het buitenland uitgezonden waar we onder meer met kinderen die gevlucht waren uit Syrie, hebben gewerkt. Ook werkte ik daar op de mission school van mijn kinderen als special education coördinator. Ik hou van het zoeken naar het ontbrekende puzzelstukje. Dit kan voor elk kind anders zijn, want elk kind is uniek. Om vervolgens de tools die dit kind/ deze jongere nodig heeft om zijn/haar weg te vinden in deze wereld, te mogen ontdekken. In 2021 zijn we teruggekomen in Nederland. Ik ben getrouwd en we hebben samen 3 kinderen.

Psychomotorisch therapeut

Olfert Molenhuis

Ik ben Olfert Molenhuis, geboren in 1983 te Assen. Ik ben getrouwd we hebben samen twee actieve jongens. Ik werk sinds mijn 24e in de gezondheidszorg als psychomotorisch therapeut. Het werkveld waar ik veel ervaring in op heb gedaan is de psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek of de combinatie hiervan.

Ik ben begonnen met de opleiding bewegingsagogie aan het CIOS, Heerenveen. Daarna ben ik verder gaan studeren aan het Windesheim te Zwolle (HBO) psychomtorische therapie. Momenteel doe ik de opleiding somatic experiencing, dit is een lichaamsgerichte methode om trauma te kunnen helen.

Ik hou er van om met mensen in contact te zijn. Ze te zien voor wie ze zijn, te helpen door moeilijke en ingewikkelde momenten in het leven. Geloof, familie, sport, bewegen en het lichaam zijn voor mij belangrijke facetten in het leven. De stem van je lichaam, reguleren, ontladen, spanning, verbinding, vertrouwen, en humor zijn kernwoorden die passen bij mijn manier van werken.

Psychosociaal Therapeut

Bart Strijk

Mijn naam is Bart Strijk, ik ben 31 jaar oud, getrouwd en vader van een dochtertje van twee jaar oud. We verwachten begin volgend jaar ons tweede kindje. De afgelopen tien jaar – en nog steeds – werk ik als politieagent op straat bij de eenheid Oost-Nederland.

Ik heb een grote interesse in wat mensen drijft: wat maakt dat iemand doet wat hij of zij doet, ook als blijkt dat dit gedrag niet zo gezond is? In eerste instantie mocht ik dit bij mijzelf gaan ontdekken als adolescent en dit heeft mijn interesse in de psychologie gewekt. Uiteindelijk groeide bij mij het verlangen om anderen te ondersteunen zichzelf verder te leren kennen en daarin een stukje met hen mee te lopen. Om hier écht wat mee te gaan doen, ben ik in 2019 gestart met de opleiding tot psychosociaal therapeut bij De Roos Opleidingen. Inmiddels heb ik deze opleiding afgerond en ik heb de kans gekregen om te werken bij Setar.

Ik vind het heel bijzonder om als therapeut mensen de plaats, de veiligheid en het vertrouwen te geven om op zoek te gaan naar wat er werkelijk in hen omgaat. Om erachter te komen wat door het leven buiten beeld is geraakt en dat opnieuw in verbinding te brengen. Dit kan heel pittig zijn, maar het is ook heel erg mooi. Daarbij houd ik ook van humor. Dat kan heel wat lucht geven in zware momenten.