Therapie voor jongeren

Setar for Youth bied hulpverlening aan voor jongeren van 12 tot 22 jaar Ben je jong en heb je bijvoorbeeld last van een van onderstaande problemen dan willen wij als Setar for Youth je graag coachen om hier mee om te leren gaan. Je kunt hier in een vertrouwde en voor jou passende manier aan je problemen werken.

Bedenk dat geen probleem voor ons te gek is om aan te pakken. Afhankelijk van wat je problemen zijn en waar je voorkeur naar uit gaat werken we individueel of in groepjes. Bij de samenstelling van groepjes wordt zorgvuldig naar leeftijd en voorkeur gekeken.

Het kan gaan om problemen op het gebied van:

 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Onzekerheid
 • Angsten
 • Teruggetrokken
 • Depressieve klachten
 • Verslavingen
 • Verlegen
 • Relatieproblemen
 • Agressie
 • Negatief zelfbeeld
 • Pesten
 • Traumatische ervaringen
 • Seksueel misbruik of andere vormen van
 • Rouw bij ziekte, overlijden of scheiding
 • Dwangstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Seksuele Problemen

Zo kunnen wij jou ondersteunen

De werkwijzen die we gebruiken is erg verschillend: van praten sporten, schrijven of andere creatieve werkvormen tot dansen. In bepaalde situaties werken we ook via Skype. Therapeutisch Coachen wil zeggen dat je een probleem hebt en een doel wil bereiken waar we naar toewerken, jij doet het en wij ondersteunen je hierbij. Het therapeutische wil zeggen dat je wel op zoek gaat naar de oorzaak.

Voor trainers, docenten, leraren en ouders die met jongeren werken bieden wij preventieve workshops aan.

Te denken aan “Hoe versterk ik de ontwikkeling van een eigen “IK” in plaats van hem te vernietigen” of bijvoorbeeld het thema ”Hechting en identiteitsontwikkeling”.

Veel jongeren hebben slaapproblemen wat tot uiting kan komen in heel veel slapen of juist onrustig en weinig kunnen slapen. Of je gevoelig bent voor slaapproblemen is ook per persoon en levensfase verschillend. Toch is het wel te beïnvloeden.

Bij slaapcoaching brengen we de problemen in beeld en kijken wat je zelf zou kunnen doen om tot een voor jouw gezond slaapritme te kunnen komen. Dit zal plaats vinden in een aantal individuele coaching sessies.

Dit wordt vooral ingezet als je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit, je neerslachtig, onzeker, agressief, verlegen en angstig voelt e.d.. Het is een combinatie van een aantal danssessies in een groepje van vier personen, onder professionele begeleiding en een aantal individuele gesprekken met een coach waarin de oorzaken en oplossingsrichtingen van je problemen besproken worden.

Hierbij ga je individueel in gesprek met een coach die in een aantal individuele gesprekken duidelijk probeert te krijgen waar je problemen vandaan komen en hoe voor jou de weg naar een oplossing eruit kan zien.

In de coaching sessies wordt ook gebruik gemaakt van beeldcommunicatie, lichaamswerk en van creatieve werkvormen.

Dit wordt vooral ingezet als je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit, je neerslachtig, onzeker, verlegen, agressief en angstig voelt e.d.

Het is een combinatie van een aantal sportsessies in een groepje van vier personen, onder professionele begeleiding en een aantal individuele gesprekken met een coach waarin de oorzaken en oplossingsrichtingen van je problemen besproken worden. De sportsessies kunnen binnen en buiten plaats vinden.

Indien van toepassing kan voedingsadvies aan de orde komen.

Een vorm van personalcoaching waarbij verschillende vormen van schrijven worden ingezet om meer inzicht in je problemen te krijgen maar waar je dit ook kan inzetten om je problemen te verminderen. Schrijven helpt je om je emoties en gedachten van je af te zetten en te herordenen. Dit zal door een van onze professionele coaches begeleid worden.

Dit wordt vooral ingezet als je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit, je neerslachtig, onzeker, verlegen, agressief en angstig voelt e.d.. Het is een combinatie van een aantal outdoor sessies in een groepje, onder professionele begeleiding en een aantal individuele gesprekken met een coach waarin de oorzaken en oplossingsrichtingen van je problemen besproken worden.

Kosten

Wij verhuizen u naar onze tarievenpagina voor meer informatie. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.

Afhankelijk van uw zorgverzekering en aanvullende verzekering is het mogelijk dat de individuele sessies gedeeltelijk vergoed worden. Tot 18 jaar is vergoeding door de gemeente eventueel mogelijk.

Klaar om te beginnen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wanneer je de stap wilt zetten om samen je probleem op te lossen, dan hopen we van je te horen. Bij vragen of voor het inplannen van een vrijblijvende eerste behandeling kun je ons via de website een bericht sturen.

Stuur ons een bericht

Setar For Youth